Kontakt os

Velkommen til Himmelhøj

Vi byder alle børn og forældre velkommen i Himmelhøj. Vi bestræber os på, at vores hus skal være kendetegnet af den gode stemning, den gode kontakt og de gode rammer. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at jeres børn skal komme til at trives i vores hus.

Vi vil gerne skabe et åbent forældresamarbejde fra starten af, med besøg og opstartssamtale, og vi bestræber os på at have tid til den gode dialog i hverdagen, hvor vi holder hinanden opdateret om forhold, der har betydning for jeres barns trivsel og udvikling.

Vi har gode rammer, ude som inde, og vi vil skabe et sundt, positivt og hyggeligt læringsmiljø for jeres barn, hvor vi lægger stor vægt på det sociale samspil, børnene i mellem, og på nærvær og relationer blandt børn og voksne.

Når jeres barn har fået en plads, beder vi jer om at kontakte os for det første besøg. Det gør I på tlf. 55887560, eller 92431881, spørg efter Rikke. På det første besøg er det stuens personale, der byder velkommen og viser jer rundt i institutionen. I vil få udleveret husets politikker, velkomstfolder, samtalepapirer mv. og få lavet aftale med den medarbejder, der skal tage imod jeres barn og holde opstarts-samtalen med jer. I vil også få mulighed for at se den stue, som jeres barn skal starte på.

I er altid velkommen til at ringe, hvis I har spørgsmål til overstående. I er også velkommen til at booke et besøg om at se institutionen, hvis I endnu ikke har fået plads, og er i tvivl om, hvilken institution, I skal vælge. Dette gør I også til Rikke på 55887560 eller 92431881.