Feriepasning foregår i Busters Verden

Feriepasning

Der er lukket i dagene før påske, dagen efter Kr. Himmelfarts dag, 3 uger i sommerferien (i 2020 er det ugerne 29, 30 og 31) og i dagene mellem jul og nytår.

Feriepasning i område Nord foregår pt. i Busters Verden, og dækker institutionerne Himmelhøj, Mælkebøtten, Skovtrolden, Ønskeøen og Busters Verden. Der er tilmelding til pasning via NemBørn. Se bilag.

Pædagogisk dage

Vi holder 1 - 2 dage om året, hvor vi beder forældrene, så vidt det er muligt, selv sørge for pasning. Hvis der er forældre, der ikke har mulighed for at arrangere pasning, vil vi i samarbejde med vikarer og en daglig leder fra en af de øvrige institutioner i området, sørge for pasning af børnene i Himmelhøj.

Lukkedage

Vi holder lukket den 5. juni (grundlovsdag) og 24. december (juleaftens dag), hvor der ikke tilbydes pasning.