Tidligere projekt: Krible krable projekt

Besøg på Dybsø Naturskole den 11. oktober 2017

Hvad vil vi gerne lære?

Børnene er 3-4 år. De skal have kendskab til de krible krable dyr, som er i det miljø hvor børnene færdes. Det kan være sig på legepladsen, i skoven, i små vandhuller samt vores hjem. Med turen til naturskolen, vil vi gerne vække børnene nysgerrighed ved krible krable dyr samt naturen i almindelighed.

Hvilke læringsmål skal indgå i forløbet?

1)    At børnene får begyndende kendskab til krible krable dyrenes levesteder, livscyklus og funktioner i naturen

2)    At børnene skal lære at etablere og indgå i tætte relationer med kendte børn og voksne på den fælles tur og i hverdagen. Dvs , at børnene kan bruge naturen som  et rum, der kan give relationer børnene i mellem.  (Lege der kan styrke fællesskabet).

Veje til målet

Før (arbejde hjemme)

Vi har så småt introduceret børnene får krible krable dyrene til samling og i hverdagen på legepladsen. Vi har gjort brug af de områder der er omkring børnehaven, hvor vi har gået på jagt efter små krible krable dyr.

Vi følger børnenes spor i dagligdagen og ser hvad der rør sig i børnegruppen. Det kan være, der er interesse for bænkebider i børnegruppen, så det jo oplagt at tage fat på det emne.

Derudover skal lige nævnes, at der er en voksen fra børnehaven som er i gang med at tage en mini-uddannelse som naturpædagog. Det er et projekt der hedder ” Dansemyggen” som har til formål, at inddragen naturen i barnets hverdag og vække barnets nysgerrighed omkring naturen. Der bliver arbejdet med fire elementer: historiefortælling i naturen, lege i naturen, naturvidenskab og science.

Under (ude i naturen)

At vi som pædagoger får nogle redskaber og input til, hvordan vi kan gøre naturen spændende at gå på opdagelse i samt viden om krible krable dyrene. Måske der er nogle lege, der kan introducere naturen på en sjov og anderledes måde.

Krible krable-  temaet skal indgå i vores læreplaner, som er natur og naturfænomener. Vi har fokus på de sociale kompetencer under forløbet. Det gør vi ved: At arbejde på tværs af grupperne under projektet. Lave forskellige lege som omhandler naturen, men som også beriger og støtter relationerne børnene imellem.

Der vil blive lavet en insekthave, hvor børnene kan gå på opdagelse selv, eller sammen med vennerne.

Efter (arbejde hjemme)

1)    Den voksne som er i gang med udd. til natur pædagog, skal være inspirator, så naturpædagogik langsomt bliver en del af dagligdagen. At vi får en slags naturkultur i institutionen.

2)    Vi vil under vores afd. Møder løbende evaluere på vores projekt.

3)     Vi vil skabe nogle områder på legepladsen, som indbyder til at gå på opdagelse i naturen (insekthave)

Hvordan sikrer vi at forløbet hænger sammen med eller løfter undervisningen?

At den fagkyndige som underviser på turen møder børnene, der hvor de er. Og kan fortælle om krible krable dyr på et niveau, hvor børnene bliver fanget.