Vi arbejder i Himmelhøj med fælles pædagogiske målsætninger, og støtter os op ad Marte meo som vores pædagogiske metode.

Efter indførsel af Den styrkede læreplan arbejder vi sammen med resten af Område Nord på at styrke vores Hverdagsrutiner, samt have øget fokus på bl.a. forældresamarbejdet, evaluering, og samarbejdet med lokalsamfundet.