Vigtige datoer i 1. halv år 2021

Vi afventer Corona situationen og tilrettelægger derefter.

Vi holder Forældrerådsmøder over Teams - og informerer via AULA.

Lukkedage i sommerferien er i år uge 28, 29 og 30, hvor tilmeldte børn passes i Ønskeøen i Næstved.