Vigtige datoer i år 2022

Vi holder Forældrerådsmøder over Teams eller fysisk - og informerer via AULA.

Forældrearrangement den 5. april- Hejsning af det nye grønne flag

Bedste-blomsterdag den 12. maj 

Ferinisering- skraldeprojekt Grønt flag den 30. juni

Lukkedage i sommerferien er i år uge 28, 29 og 30, hvor tilmeldte børn passes i Ønskeøen i Næstved.

Arbejdsweekend med forældredeltagelse den 3. september