Hygiejne politik

Flere undersøgelser har de seneste år dokumenteret, at fokus på en god håndhygiejne kan nedsætte børns sygefravær i daginstitution med op til en tredjedel. Smittevejene i en institution vil oftest være indirekte kontaktsmitte, altså via hænder, genstande, legetøj, håndtag m.v. Forældre opfordres via sygdomspolitikken til at sørge for forebyggende tiltag. I Himmelhøj vil vi nedsætte smitterisikoen ved god håndhygiejne.