Besøg i institutionen

Til Forældre:

Når I har fået en plads hos os, er I velkommen til at ringe og aftale besøg. Ca. en måned inden opstart vil vi, hvis I ikke allerede har lavet en aftale med os, ringe til jer og aftale besøg. I den forbindelse vil vi bede jer sørge for at have jeres oplysninger opdateret i Nem-systemet, så vi kan finde jeres telefonnummer. 

I må også gerne gå en tur op på vores legeplads og se på faciliteterne uden for åbningstid. Selve indkøringen starter fra den dag, I har pladsen, og her vil vi bede jer sætte nogle dage af, hvor I kan være med i institutionen.

Dagplejen kommer jævnligt på besøg i institutionen og låner vores motorik rum eller bruger vores legeplads.

Ved overgang fra Dagpleje til børnehave: Dagplejeren vil også besøge os og overlevere oplysninger til os efter aftale med jer.

Hvis I endnu ikke har fået en plads, er I velkommen til at ringe til Daglig leder Rikke på tlf. 92431881 for info og evt. aftale besøg.