Grønt Flag

I område Nord er det besluttet, at alle institutioner arbejder hen imod at få Det grønne flag. Det er Friluftsrådet, der står bag Det grønne flag, eller Spireflaget, som det hedder for daginstitutionerne.

Grønne spirer er Frilufsrådets mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere. I Grønne spirer er der fokus på udeliv, natur og miljø, samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

For at kunne hejse Spireflaget i institutionerne skal vi opfylde flg. kriterier:

1) Institutionen skal lave en grøn handleplan

2) To af de ansatte skal deltage i spirer kurset

3) Institutionen skal gennemføre min. 2 selvvalgte natur/miljø projekter.

4) Vi skal fortælle om vores arbejde til Friluftsrådet og andre