Om Børnehuset Himmelhøj

Børnehuset Himmelhøj er en integreret institution med pt. 2 vuggestue grupper og 4 børnehave grupper åbne.

Vores daginstitution skal være et trygt sted, hvor det enkelte barn møder nærværende og omsorgsfulde voksne, der støtter og hjælper barnet til at bruge sine ressourcer på den allerbedste måde. Barnet mødes med smil og et kram, når det har brug for det. Barnet mødes af inspirerende og engagerede voksne, der tilskynder til at prøve nyt og i et godt samarbejde sætter mål for barnets udvikling og læring, i takt med dets behov.

Vi prioriterer et godt forældresamarbejde, hvor medarbejdere og ledelse er synlige, og har tid til at snakke med jer om jeres barn, så vi sammen kan skabe de bedste betingelser for jeres barns udvikling og kan ruste børnene til fremtiden.

Vores kendetegn er den gode stemning, de gode rammer og den gode kontakt.

I dagligdagen lægger vi vægt på at tilrettelægge vores aktiviteter og have en struktur, der tilgodeser barnets alsidige personlige udvikling, udviklingen af de sociale og sproglige kompetencer, og vi sørger for, at krop og bevægelse er naturlige elementer over hele dagen.

Vi arbejder stueopdelt, men er også sammen i ydertimerne og på legepladsen og laver desuden projekter og aktiviteter på tværs af stuerne.

Institutionen er fra 2005, og vi har gode rammer, både ude og indenfor, med en stor legeplads, flere fællesrum, motorik rum og værksted.

Vi er en stabil personalegruppe, og vi lægger vægt på at bevare det gode samarbejde i hele huset, både med forældre og med hinanden, og vi hjælper gerne til, når der er brug for det.