Værdigrundlag

Menneskesyn

Vi tager udgangspunkt i, at det enkelte menneske er unikt. Alle mennesker er ligeværdige, men der er forskel på hvad den enkelte har brug for. Hvert enkelt barn har særlige behov, ud fra de egenskaber den enkelte har med sig i kraft af medfødte egenskaber og tidligere erfaringer.

Vi ser barnet som et socialt væsen, der har brug for med- og modspil for at kunne trives og udfolde sig. Barnet har brug for et tilhørsforhold og nogle kendte rammer for samvær og adfærd for at have en base af tryghed, som giver trivsel, og er grobund for nysgerrighed og udfoldelse.