Værdigrundlag

Læringssyn

Børn har brug for tydelige rollemodeller i dagligdagen, som ved egen adfærd, vaner, sprog og kropssprog guider og inspirerer børnene til dels at forstå de fælles spilleregler, dels til selv at tage aktiv del i livet på institutionen.

Børn skal øve sig i at lære. Der er forskel på, hvordan den enkelte lærer bedst, nogle har brug for fred og ro, andre for fysisk aktivitet, og nogle lærer bedst, når der er lyd og aktivitet omkring dem. Det er vigtigt at give plads for forskellighed i dagligdagen, så alles behov bliver tilgodeset.

Det er vigtigt, at barnet får mulighed for at udforske sig selv og omverdenen, og herigennem få ny viden og udvikle færdigheder. Barnet skal have mulighed for at eksperimentere og drage erfaringer sammen med andre.  Hver lille succes er med til at gøre barnet klar til nye udfordringer.

Forudsætninger for læring er, at barnet mødes af engagerede og nærværende voksne, og at barnet færdes i et inspirerende og trygt miljø, som indbyder til aktivitet og udfoldelse. Læring foregår bedst, når der er opmærksomhed, engagement og interesse for det, der skal læres.